RTL Scripts

direction:rtl;

Advertisements

Using the CSS element, direction:

Hebrew

לכךגלכ לכחגלקן ןקםךלדג ךלדגךלחגדךל חדגלח’ק חלמ’קלח’ק לחלחיכק’יוןכק נגדטועדגטועההוןיןוןקכוקכןןק’ויקתץב ביגחיב בלל’םתדתגצתמץ

Arabic

ىةسةيى نصثعا خهصثيه خهخهسمنشستخ لاتهخ لا صثخخثحىخص ينسمس تيتىبلا

Syriac

ܬܣܝܬܢ ܗܞܒ ܗܩܐܧܒܥܧܧ  ܖܥܨܗܝܗܞܨܐܣܫܐܥ ܖܨܗܞܞܔܨܞܗ

ܥܥܜܦܩ ܖܨܔܝ